Uønsket vekst sprer seg i vårt område

Parkslirekne kom opprinnelig som en prydplante fra Kaukasus på 50-tallet. Richard Haugnes holder her et avkuttet eksemplar.

Parkslirekne kom opprinnelig som en prydplante fra Kaukasus på 50-tallet. Den blir 3 - 4 meter høy og kan ha røtter som går 10 meter under bakken. Planten sprer seg gjennom røttene. I vårt klima setter den ikke blomster. Hyppig nedskjæring er det eneste som hjelper, og da må man skjære den ned 1 gang i uken i vekstperioden. Og dette må man holde på med i 8 år !! Den kan ikke bekjempes med gift. Richard Haugnes er botaniker og kjemiker og sier at et område ved Gamle Kjelsåsvei ved kirkegården til Grefsen Kirke er spesielt bevokst. 

For mer informasjon om parkslirekne se https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1627/

2021 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås