Medisindispenser - har du hørt om denne?

Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås hadde besøk fra bydelens mestringsteam 25. februar. Fysioterapeut Silje ble sporty med på «Stikk innom trimmen», før hun, over kaffe og vafler,  orienterte 25 pensjonister om bydelens siste satsningsområde, bruk av medisindispensere.

Kjenner du noen som:
 -  Glemmer å ta medisinen sin?
 
-  Har behov for medisiner til rett tid?

 -  Ønsker å være mer selvstendig rundt håndtering av egen medisin?


Dette var spørsmål spesialkonsulent Silje Malene Hals stilte og budskapet var: Hjemmesykepleien har mye å gjøre, mange oppgaver som skal løses. En av oppgavene er å reise rundt med medisiner til mennesker som trenger tilsyn i forbindelse med medisinbruk. Noen vil alltid trenge denne hjelpen, men noen vil kunne greie seg med en liten maskin som piper og »spytter» ut en pille i rett tid.

Bydel Nordre Aker tilbyr nå medisindispensere til innbyggere som imøtekommer kriteriene for slik støtte.

Det ble mange spørsmål fra salen, og pensjonistene var særlig opptatt av mangel på menneskelig kontakt. En medisindispenser vil lette arbeidet for hjemmetjenesten, men den vil også frata bruker den tryggheten det ofte er at noen stikker innom. Silje Malene pekte da på viktigheten av å stimulere brukere til å ta kontakt med andre tilbud i bydelen, tilbud som skal hindre sosial isolasjon. Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås var en av dem, men flere alternativ finnes.

Trenger du en medisindispenser selv, kjenner du noen som kunne oppfylle kriteriene over? Bydelen ønsker hjelp med å spre informasjon om dispenser bruk. 

Dersom du lurer på noe rundt dette, tar du kontakt på e-post:  VFT@bna.oslo.kommune, eller du ringer spesialkonsulent Silje Malene Hals på telefon: 48000971

2021 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås