Hjelp for demente.

Herdis følger gjerne demente ut en liten tur. Trimmen hver tirsdag kl 11 - 1215 kan også bidra til en bedre hverdag for demente. Gymnastikk med etterfølgende kaffekos kan være en kjærkommen adspredelse. Kjenner du noen som kan være interessert? Ta kontakt med oss.                                       

                                           
 

                                       

                                           


2021 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås