Torsdag 4 November
Kl. 12:30, Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås Bok i lunsjen
Gretha snakker om Maria Skaranger Navarros bok - “ALLE UTLENDINGER HAR LUKKA GARDINER”. Dette kompletteres av Øystein som vil fortelle fra en studentoppgave om integrering i det norske samfunn.

Litteraturinteresserte inviteres til lunsj og diskusjon om forfattere og deres verk kl. 12.30 i partallsuker.

2021 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås