Tur og kultur annenhver torsdag.

Se kalenderen nedenfor.

Annenhver torsdag i oddetallsuker arrangeres utflukter. Påmelding senest mandagen før.  Maks 20 personer per tur. "Først-til-mølla" gjelder. Alle utflukter er inkl. lunsj.

Vårt formål med turene er å skape sosiale fellesskap og bli kjent med nye mennesker.

Husk gode sko. Det blir alltid litt gåing, og ta gjerne med for mye enn for lite klær.

Alle turer har avgang fra sentralen kl 1030.

Utflukter i Oslo-området er gratis, bortsett fra trikk/buss som du betaler selv. 

Ved bruk av privatbiler betaler du kr. 50,- til sjåføren.

Dagsturer med innleid buss koster kr. 100.-.


2021 © Frivillighetssentralen Grefsen Kjelsås